Logo Gminy Nur
Powróć do: O gminie

Program Cyfrowa Gmina

Gmina Nur uzyskała dofinansowanie z programu "Cyfrowa Gmina"

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina”

18 marca 2022 r. Gmina Nur podpisała  umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Gmina w ramach projektu pozyskała dofinansowanie w kwocie 100.000 zł na:  zakup stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych: skanerów, zestawów mysz+klawiatura, zasilaczy awaryjnych UPS APC, serwera, monitora informacyjnego, urządzeń wielofunkcyjnych, oprogramowania biurowego, sprzetu do zdalnej obsługi sesji rady gminy. Gmina w ramach projektu wykonała również diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Powyższe zadania przyczynią się do zwiększania cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w gminie Nur. Na realizację projektu gmina ma 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu, tj. do 30 września 2023 roku.

Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.