Logo Gminy Nur
Powróć do: Dla Mieszkańca

Zgłaszanie awarii

Awarie wodociągowe, awarie przydomowych oczyszczalni ścieków można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 862779905 lub na adres e-mail: ochronasrodowiska@gminanur.pl.

Awarie oświetlenia ulicznego można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 862779907 lub na adres e-mail: kryzysowe@gminanur.pl.

Awarie sieci dróg gminnych, publicznych (uszkodzenia nawierzchni, przepustów drogowych) można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 862779905 lub na adres e-mail: inwestycje@gminanur.pl.

Awarie sieci dróg gminnych, wewnętrznych można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 862779905 lub na adres e-mail: gospodarkagruntami@gminanur.pl.

Awarie inne niż wyżej wymienione można zgłaszać pod numerem telefonu: 862779900 lub na adres e-mail: ugnur@gminanur.pl.