Logo Gminy Nur
Powróć do: Tereny inwestycyjne

Żebry-Laskowiec

Oferta inwestycyjna w Żebrach-Laskowcu – działka nr 796 o powierzchni 0,46 ha, przeznaczenie w planie miejscowym MN/U.36 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi, lub zabudowy usługowej nieuciążliwej, lub zabudowy usługowej nieuciążliwej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych.
Komunikacja: dostęp do drogi gminnej nr 260502W.

Właściciel: Gmina Nur – księga wieczysta OS1M/00046550/3.