Logo Gminy Nur

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Nur

 

Gmina Nur w 2020 roku uzyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Nur”.

Do programu zgłosiło się ponad 200 rolników, którzy będą mieli możliwość bezpłatnego przekazania specjalistycznej firmie ok. 183,05 Mg folii rolniczych i odpadów pochodzących z ich działalności rolniczej.

Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia oszacowany został na kwotę do 91 523,00 zł.

W ramach podpisanej umowy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dofinansowanie w wysokości 100 % poniesionych kosztów.