Logo Gminy Nur
Powróć do: Dla Mieszkańca

Usługa sterylizacji i kastracji kotów i kotek

Urząd Gminy Nur informuje, że w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Nur na rok 2020  istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego zabiegu sterylizacji i kastracji (kotów i kotek).

Wszyscy zainteresowani bezpłatnym zabiegiem proszeni są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Nur, pokój nr 9 w celu wypełnienia oświadczenia dotyczącego wykonania zabiegu.

Zgodnie z w/w Programem środki  zapewnione w budżecie gminy na 2020 rok na wykonanie zabiegu kastracji i sterylizacji kotów wynoszą 1.500 zł. Przy czym koszt wykonania jednego zabiegu wynosi od 80 do 250 zł za sztukę.

Ilość zabiegów w ciągu  roku 2020 jest ograniczona.