Logo Gminy Nur
Powróć do: Samorząd

Sołectwa

Sołectwa - charakterystyka funkcjonalno - przestrzenna i gospodarcza.
(liczby mieszkańców w sołectwach podano wg stanu na 31.12.2019 r.)

Godlewo-Warsze / Godlewo-Mierniki – 2 wsie o układzie gniazdowym i rozluźnionej zabudowie przedzielone doliną prowadzącą ciek płynący z północnego wschodu na południowy zachód. Mierniki położone są na południowym wschodzie sołectwa, częściowo wzdłuż drogi krajowej nr 63; jest tu sklep, remiza OSP, zakład usługowo-produkcyjny „MIBUD”, stacja chłodzenia mleka, przystanek PKS. Przez Warsze przebiega droga powiatowa nr 23768 Godlewo – Zuzela. Sołectwo zamieszkuje 183 mieszkańców.
Wsie wyposażone są w wodociąg. Występują gospodarstwa hodowlane związane z „Mlekovitą”. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą krajową.
Sołtys : Krzysztof Godlewski, Godlewo-Warsze 30.

Godlewo-Milewek – niewielka wieś o układzie skupionym położona na zachodnim brzegu strumienia, będącego prawobrzeżnym dopływem rzeki Pukawki. Nieopodal przebiega droga powiatowa nr 23765. Wieś wyposażona jest w wodociąg i oświetlenie uliczne. Zamieszkuje ją 89 mieszkańców. Występują duże gospodarstwa hodowlane, brak jest wykształconego centrum usługowego. Powiązanie z ośrodkiem gminnym odbywa się częściowo za pośrednictwem drogi gruntowej.
Sołtys : Wioletta Łuniewska, Godlewo-Milewek 8.

Godlewo Wielkie – dawna wieś gromadzka o układzie pasmowym, o luźnej zabudowie ciągnącej się wzdłuż drogi krajowej nr 63 po jej zachodniej stronie, od zachodu ograniczonej doliną cieku. Łącznie z przysiółkiem Zastruże, sołectwo liczy 129 mieszkańców. We wsi wyposażonej w wodociąg i oświetlenie uliczne znajduje się bar, punkt skupu buraków cukrowych, remiza OSP, przystanek PKS. Występują gospodarstwa hodowlane; uprawa buraków cukrowych i kukurydzy.
Sołtys : Stanisław Godlewski, Godlewo Wielkie 28.

Kałęczyn –wieś o układzie rozluźnionym złożona z trzech wyraźnie oddzielonych członów. Człon południowy i środkowy tworzy zabudowa zgrupowana wzdłuż drogi powiatowej
nr 23768 Godlewo – Zuzela. Człon północny tworzy jednostronnie zabudowana ulicówka biegnąca w kierunku północno-zachodnim od drogi powiatowej. Wieś zamieszkuje 115 osób. Wyposażona jest w wodociąg i oświetlenie uliczne, znajdują się tutaj 2 punkty wymiany butli gazowych, przystanek PKS na drodze powiatowej w członie południowym, gospodarstwa hodowlane związane z „Mlekovitą”, ferma strusi. Istnieje powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą powiatową i wojewódzką poprzez Zuzelę.
Sołtys : Zdzisław Zambrzycki, Kałęczyn 9.

Kamianka - niewielkie sołectwo zamieszkuje 64 osób. Pierwsza część - Nadbużna zabudowa skupiona jest na południu, na skarpie rzeki Bug we wschodniej części gminy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego o wykształconej funkcji rekreacyjnej (zabudowa letniskowa) przy drodze powiatowej nr 23770 Nur – Ciechanowiec. Prowadzi tędy nadbużański zielony szlak turystyczny z Ciechanowca do Broku. We wsi znajduje się przystanek PKS, istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą powiatową. Druga część zabudowy – Stokowo z zabudową o charakterze skupionym w układzie ulicowym położona jest północnej części sołectwa przy drodze powiatowej nr 23771 Zaszków – droga wojewódzka nr 694. We wsi funkcjonuje oświetlenie uliczne, zlokalizowane są też duże gospodarstwa hodowlane.
Sołectwo zamieszkuje 59 osoby.
Sołtys : Marek Murawski, Kamianka Nadbużna 7.

Kossaki – wieś położona na skarpie rzeki Bug we wschodniej części gminy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego o wykształconej funkcji rekreacyjnej. Znajdują się tutaj malownicze otwarcia widokowe na dolinę Bugu. Agroturystyczna baza noclegowa dysponuje 6 miejscami. Prowadzi tędy nadbużański zielony szlak turystyczny z Ciechanowca do Broku. Wieś zamieszkuje 98 osób. Zabudowa wsi o charakterze zwartym w układzie ulicowym położona jest po obu stronach drogi powiatowej nr 23770 Nur – Ciechanowiec.
We wsi posiadającej wodociąg i oświetlenie uliczne znajduje się punkt wymiany butli gazowych, sklep, przystanek PKS, gospodarstwa hodowlane. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą powiatową.
Sołtys : Maciej Obliński, Kossaki 32.

Kramkowo Lipskie – duża wieś o wielodrożnicowym układzie gniazdowym i zwartej zabudowie rozłożonej wokół stawów znajdujących się w centrum wsi, położona we wschodniej części gminy. Przez wieś przebiega droga powiatowa nr 23771. Zamieszkuje ją 149 osób. We wsi wyposażonej w wodociąg i oświetlenie uliczne znajduje się remiza OSP, stacja chłodzenia mleka, specjalistyczne gospodarstwa hodowlane związane z „Mlekovitą”; uprawa kukurydzy. Istnieje powiązanie z ośrodkiem gminnym poprzez drogi powiatowe i drogę gminną.
Sołtys : Norbert Lipski, Kramkowo Lipskie 22.

Murawskie Nadbużne – duża wieś położona na skarpie rzeki Bug we wschodniej części gminy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego o wykształconej funkcji rekreacyjnej - malownicze otwarcia widokowe na dolinę Bugu. Prowadzi tędy nadbużański zielony szlak turystyczny z Ciechanowca do Broku. Wieś zamieszkuje 128 osób. Zabudowa wsi o charakterze zwartym w układzie ulicowym położona jest po obu stronach drogi powiatowej nr 23770 Nur – Ciechanowiec. We wsi posiadającej wodociąg i oświetlenie uliczne znajduje się przystanek PKS, gospodarstwa hodowlane, stacja chłodzenia mleka. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą powiatową.
Sołtys : Anna Grodzka, Murawskie Nadbużne 44

Myślibory – niewielka wieś położona na skarpie rzeki Bug we wschodniej części gminy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego o wykształconej funkcji rekreacyjnej (zabudowa letniskowa) - malownicze otwarcia widokowe na dolinę Bugu. Prowadzi tędy nadbużański zielony szlak turystyczny z Ciechanowca do Broku. Wieś zamieszkuje 20 osób. Zabudowa wsi o charakterze skupionym w układzie ulicowym położona jest po obu stronach drogi powiatowej nr 23770 Nur – Ciechanowiec. We wsi znajduje się przystanek PKS. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą powiatową.
Sołtys : Paweł Steć, Myślibory 12.

Nur – miejscowość gminna (dawne miasto) o wykształconej funkcji rekreacyjnej - malownicze otwarcia widokowe na dolinę Bugu, położona jest na wysokiej stromej skarpie rzeki Bug na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, przy drodze wojewódzkiej nr 694 oraz w odległości 3 km na wschód od drogi krajowej nr 63. Prowadzi tędy nadbużański zielony szlak turystyczny z Ciechanowca do Broku. Agroturystyczna baza noclegowa dysponuje 23 miejscami. Sołectwo zamieszkują 603 osoby.

Historyczne miasto usytuowane jest wzdłuż wyniosłej skarpy nadbużańskiej. Położenie to oraz rozwój miasta na kierunku osi wschód – zachód warunkował przebieg głównej drogi z Mazowsza na Litwę i Ruś usytuowanej wzdłuż Bugu. Układ przestrzenny zachował typowe cechy miejskie nadane mu w czasie lokacji na początku XV wieku prawdopodobnie w wyniku regulacji przedlokacyjnej wsi targowej w sąsiedztwie strażnicy strzegącej przeprawy przez Bug. Ośrodkiem rozplanowania jest prostokątny, wydłużony rynek. Główny historyczny trakt komunikacyjny prowadzący wzdłuż korony skarpy przechodzi przez miasto obejmując rynek dwoma ramionami zbiegającymi się na wschód od rynku w charakterystyczne wrzeciono będące prawdopodobnie pozostałością owalnicowego targowiska przedlokacyjnego. Sieć uliczna w części zachodniej miejscowości uległa późniejszym przekształceniom związanym z przenoszeniem kościoła parafialnego, zlokalizowanego do poł. XVII wieku na skarpie oraz z wytyczeniem w 1 połowie XIX wieku nowego przebiegu traktu do Brańska. Miejscowość posiada wodociąg i oświetlenie uliczne. Jest tu ujęcie wody z hydrofornią.

Wspomniany wyżej rynek, wraz z otaczającą go zabudową, stanowią centrum usługowe Nura. Zlokalizowany jest tu przystanek PKS oraz liczne usługi: Urząd Gminy, Oddział Banku Spółdzielczego, Biblioteka, Ośrodek Zdrowia z punktem aptecznym, Poczta, Posterunek Policji, kościół parafialny z zabytkową plebanią, remiza OSP, bar, 5 sklepów, stacja chłodzenia mleka, zlewnia mleka, liczne usługi bytowe. Ponadto w Nurze, w układzie rozproszonym, znajduje się m.in. Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum , Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Posterunek Energetyczny, Zakład Weterynarii oraz wiele punktów usługowych.

W zachodniej części sołectwa, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową nr 23769 łączącą Nur przez Ołtarze-Gołacze z Zuzelą, znajduje się niewielka miejscowość Łęg Nurski posiadająca wodociąg i oświetlenie uliczne.

We wschodniej części sołectwa przy drodze powiatowej nr 23770 leży miejscowość Nur-Kolonia Wschodnia. Jest to miejscowość z malowniczymi otwarciami widokowymi na dolinę Bugu, o luźnej zabudowie w układzie ulicowym. Miejscowość ulokowana na skarpie rzeki Bug, głównie po południowej stronie drogi powiatowej, na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, posiada wykształconą w pewnym stopniu funkcję rekreacyjną - prowadzi tędy nadbużański zielony szlak turystyczny z Ciechanowca do Broku. Wieś posiada wodociąg, oświetlenie uliczne i przystanek PKS oraz gospodarstwa hodowlane.
Sołtys : Małgorzata Kamińska, Nur, ul. Drohiczyńska 10.

Obryte – niewielka skupiona wieś, położona na skarpie rzeki Bug we wschodniej części gminy, na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, o wykształconej w pewnym stopniu funkcji rekreacyjnej. Znajdują się tutaj malownicze otwarcia widokowe na dolinę Bugu. Prowadzi tędy nadbużański zielony szlak turystyczny z Ciechanowca do Broku. Wieś zamieszkują 62 osoby. Zabudowa wsi o charakterze skupionym w układzie wielo-ulicowym położona jest na nadbużańskiej skarpie, na południe od drogi powiatowej nr 23770 Nur – Ciechanowiec. We wsi posiadającej wodociąg mieści się sklep, remiza OSP, punkt wymiany butli gazowych, przystanek PKS oraz gospodarstwa hodowlane. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą powiatową.
Sołtys : Anna Kuzak, Obryte 5.

Ołowskie - niewielka wieś położona na skarpie rzeki Bug we wschodniej części gminy, na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, o wykształconej w pewnym stopniu funkcji rekreacyjnej. Podobnie jak we wsi Obryte znajdują się tutaj malownicze otwarcia widokowe na dolinę Bugu. Agroturystyczna baza noclegowa dysponuje 5 miejscami. Prowadzi tędy nadbużański zielony szlak turystyczny z Ciechanowca do Broku. Wieś zamieszkują 64 osoby. Zabudowa wsi o charakterze skupionym w układzie ulicowym położona jest na nadbużańskiej skarpie, po południowej stronie od drogi powiatowej nr 23770 Nur – Ciechanowiec. We wsi znajduje się ujęcie wody z hydrofornią, mieści się tu budynek remizy OSP, przystanek PKS. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą powiatową.
Sołtys : Zbigniew Grodzki, Ołowskie 12.

Ołtarze-Gołacze – duża wieś położona na skarpie rzeki Bug w zachodniej części gminy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Jest to wieś o dwustronnie intensywnie zabudowanym układzie ulicowym wzdłuż drogi powiatowej nr 23769. Przez Ołtarze-Gołacze prowadzi nadbużański zielony szlak turystyczny We wsi wykształciła się w znacznym stopniu funkcja rekreacyjna. Istnieją malownicze otwarcia widokowe na dolinę Bugu. Brak jest wykształconego centrum usługowego. Wyraźne zakłócanie ładu przestrzennego w krajobrazie wprowadza linia elektroenergetyczna WN 400 kV, a zwłaszcza nowe instalacje elektroenergetyczne niskiego napięcia (agresywne kable na betonowych słupach). Wieś zamieszkuje 166 osób. We wsi wyposażonej w wodociąg i oświetlenie uliczne brak jest wyraźnego centrum usługowego, w układzie rozproszonym znajdują się zakłady usługowe, stacja chłodzenia mleka, remiza OSP oraz przystanek PKS na drodze wojewódzkiej. Istnieją powiązania z ośrodkiem gminnym drogą powiatową lub wojewódzką nr 694.
Sołtys :  Tadeusz Moczulski, Ołtarze-Gołacze 32.

Strękowo – duża wieś położona w centrum gminy przy drodze krajowej nr 63 o układzie ulicowym i zabudowie rozłożonej wzdłuż drogi gminnej prowadzącej od drogi krajowej w kierunku wschodnim. W sąsiedztwie drogi krajowej zabudowa wsi ma charakter zwarty, dalej w kierunku wschodnim są to gniazda o charakterze kolonijnym. Zamieszkuje ją ok. 158 osób. We wsi wyposażonej w wodociąg i oświetlenie uliczne w centrum wsi znajduje się remiza OSP, stacja schładzania mleka, punkt wymiany butli gazowych, punkt usługowo-handlowy, przystanek PKS. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą krajową. Sołectwo rozcina rzeka Pukawka. Na północ za doliną rzeki, znajduje się wchodząca w skład sołectwa, wyposażona w wodociąg miejscowość Strękowo-Nieczykowskie - niewielkie skupisko zabudowy położone na wschód od drogi krajowej. Istnieje tutaj przystanek PKS, gospodarstwa hodowlane oraz uprawa kukurydzy.
Sołtys : Daniel Bagiński, Strękowo 39.

Ślepowrony - wieś położona na skarpie rzeki Bug u ujścia rzeki Nurzec, na wschodnim krańcu gminy. Jest to teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. We wsi wykształciła się w pewnym stopniu funkcja rekreacyjna - malownicze otwarcia widokowe na doliny Bugu i Nurca. Prowadzi tędy nadbużański zielony szlak turystyczny z Ciechanowca do Broku. Wieś zamieszkuje 69 osób. Zasadnicza zabudowa wsi o charakterze pasmowym w układzie ulicowym położona jest na nadbużańskiej skarpie, po południowo-wschodniej stronie drogi powiatowej nr 23770 Nur – Ciechanowiec. W części północno-wschodniej uzupełniają ją zabudowania przysiółków: Bochny przy drodze powiatowej oraz Cempory – o zabudowie skupionej położonej w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Nurzec. We wsi wyposażonej w wodociąg i oświetlenie uliczne znajduje się remiza OSP, punkt wymiany butli gazowych, przystanek PKS, ujęcie wody z hydrofornią, stacja chłodzenia mleka oraz duże zadbane gospodarstwa hodowlane współpracujące z „Mlekovitą”. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą powiatową.
Sołtys : Jerzy Wyszyński, Ślepowrony 22.

Zakrzewo-Słomy - niewielką wieś położoną na skarpie rzeki Bug przy zachodniej granicy gminy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego zamieszkują 63 osoby. Przez wieś prowadzi nadbużański zielony szlak turystyczny. We wsi wykształca się w pewnym stopniu funkcja rekreacyjna. Zabudowa o charakterze gniazdowym zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 694. We wsi znajduje się przystanek PKS, zakład usługowo handlowy STANBUD, punkt wymiany butli gazowych, stacja chłodzenia mleka. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą wojewódzką.
Sołtys : Ryszard Spiżewski, Zakrzewo-Słomy 7.

Zaszków – duża wieś malowniczo położona nad doliną Nurca o wzrastającej funkcji rekreacyjnej, znana z przekazów już w 1254r. gdy stanowiła uposażenie zamku w Nurze. W tym czasie istniała tu kaplica. W 1 połowie XVIIw. w dalszym ciągu należała wraz z folwarkiem zaszkowskim do Nura. W tym czasie istniały tu 4 karczmy, młyn na Nurcu, było 4 rzeźników i 3 rzemieślników. Obecnie mieszkają tu 152 osoby. Agroturystyczna baza noclegowa dysponuje 9 miejscami. Zabudowa jest zwarta z dużym udziałem zabudowy nowej. We wsi funkcjonuje sklep, bar, OSP, stacja chłodzenia mleka, kaplica; przez wieś przebiega droga powiatowa Nur - Ciechanowiec. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym (2 przystanki PKS).
Sołtys : Stanisław Krysiński, Zaszków 24

Zaszków-Kolonia - niewielka wieś we wschodniej części gminy wśród sfalowanego terenu o zarysowującej się funkcji rekreacyjnej (budynki letniskowe), o luźnej zabudowie w układzie ulicowym w części północnej i kolonijnej, gniazdowej w części południowej. Obecnie mieszka tu 58 osób. We wsi znajduje się staw, przystanek PKS. Istnieje powiązanie z ośrodkiem gminnym za pośrednictwem drogi powiatowej nr 23770.
Sołtys : Krzysztof Bielik, Zaszków-Kolonia 8.

Zuzela – duża wieś położona częściowo na skarpie rzeki Bug w zachodniej części gminy na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego. Przez wieś prowadzi nadbużański zielony szlak turystyczny. We wsi wykształciła się w znacznym stopniu funkcja turystyczna. Agroturystyczna baza noclegowa dysponuje 6 miejscami. Zabudowa o charakterze gniazdowym zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 694. Człon północny stanowi luźny układ ulicowy wzdłuż drogi powiatowej nr 23588 prowadzącej do miejscowości Szulborze Wielkie. Wieś zamieszkują 173 osoby. We wsi wyposażonej w wodociąg i oświetlenie uliczne, o wyraźnie zarysowanym centrum usługowym, zlokalizowanym przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z powiatowymi, znajduje się zabytkowy kościół, cmentarz, muzeum pamiątek po Prymasie Tysiąclecia Stefanie Wyszyńskim, Ośrodek Szkolno Wychowawczy, sklep, remiza OSP, stacja chłodzenia mleka, punkt wymiany butli gazowych oraz 2 przystanki PKS. Istnieje dogodne powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą wojewódzką.
Sołtys : Jan Zawistowski, Zuzela 56.

Żebry-Kolonia - wieś położona we wschodniej części gminy, na południe od drogi wojewódzkiej nr 694. Zabudowa wsi rozluźniona, usytuowana wzdłuż drogi powiatowej nr 23771 po obu jej stronach. Wieś zamieszkują 83 osoby. We wsi wyposażonej w wodociąg i oświetlenie uliczne znajduje się przystanek PKS, gospodarstwa hodowlane. Istnieje powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą wojewódzką.
Sołtys : Franciszek Spiżewski,  Żebry-Kolonia 14.

Żebry-Laskowiec - duża wieś położona w centralnej części gminy na południowym skraju doliny rzeki Pukawki przy drodze powiatowej nr 23762 prowadzącej do miejscowości gminnej Boguty Pianki. Występuje tutaj długa, dwustronnie zabudowana ulicówka wzdłuż drogi gminnej, krzyżującej się w centrum wsi z drogą powiatową. W zachodniej części wsi, w pobliżu rzeki, występuje zabudowa gniazdowa. Wieś zamieszkuje 209 osób.
We wsi wyposażonej w wodociąg i oświetlenie uliczne znajdują się 2 sklepy, zakład mechaniczny, remiza OSP, punkt wymiany butli gazowych, stacja chłodzenia mleka, gospodarstwa hodowlane. Istnieje powiązanie z ośrodkiem gminnym drogą powiatową i wojewódzką.
Sołtys : Katarzyna Gawryś, Żebry-Laskowiec 30.