Logo Gminy Nur
Powróć do: Czyste Powietrze

Realizacja Programu Czyste Powietrze w Gminie Nur

Informacje dotyczące gminy Nur zawarte w poniższym zestawieniu otrzymano z WFOŚIGW w Warszawie i dotyczą okresu od początku trwania Programu „Czyste Powietrze”, tj. od dnia 19.09.2018 r. do dnia 31.03.2024 r. 

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 102

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 39

Kwota wypłaconych dotacji: 1 297 847,56 zł