Logo Gminy Nur
Powróć do: Dla Mieszkańca

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Terminy dyżurów w Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku w Urzędzie Gminy Nur

Pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej :

1) styczeń 3 i 17;

2) luty 7 i 21;

3) marzec 7 i 21;

4) kwiecień 4 i 18;

5) maj 2 I 16;

6) czerwiec 6 i 20;

7) lipiec 4 i 18

8) sierpień 1 i 15;

9) wrzesień 5 i 19;

10) październik 3 i 17;

11) listopad 7 I 21;

12) grudzień 5 i 19.

w godzinach od 8:00 do 12:00

Więcej można przeczytać klikając tutaj...

***********************************************************************************************************

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

 Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

***********************************************************************************************************************************************************************************

 Bliższe informacje są udzielane pod numerem telefonu 29 645 71 01 wew. 22 w godz. od 8.00 do 16.00.

Wzór wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (pobierz)

 ****************************************************************************************************************************************************************************

Pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej:

 Zakres nieodpłatnej pomocy

1. Wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
2. Poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, uprawnieniach lub obowiązkach,

3. Sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym sie już postępowaniu sądowym,

4. Nieodpłatna mediacja,

5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Więcej można przeczytać klikając tutaj...