Logo Gminy Nur
Powróć do: Tereny inwestycyjne

Ołtarze-Gołacze

Oferta inwestycyjna w Ołtarzach-Gołaczach – działka nr 572 o powierzchni 1,44 ha, przeznaczenie w planie miejscowym MN/U.35 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi, lub zabudowy usługowej nieuciążliwej, lub zabudowy usługowej nieuciążliwej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych.
Komunikacja: dostęp bezpośredni do drogi powiatowej nr 2627W.
Właściciel działki: Gmina Nur – księga wieczysta OS1M/00046768/4.