Logo Gminy Nur
Powróć do: Tereny inwestycyjne

Nur

Oferta inwestycyjna w Nurze, ul. Łomżyńska – działka nr 368/1 o powierzchni 0,38 ha, przeznaczenie w planie miejscowym MN/U.37 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi, lub zabudowy usługowej nieuciążliwej, lub zabudowy usługowej nieuciążliwej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych.
Komunikacja: dostęp bezpośredni do drogi gminnej nr 260523W (ul. Łomżyńska).

Właściciel: Gmina Nur – księga wieczysta OS1M/00046564/4.