Logo Gminy Nur

Mazowsze dla równomiernego rozwoju

W dniu 10 listopada 201 roku Gmina Nur podpisała umowę na udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania "Wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Nurze" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Zgodnie z zawartą umową Gmina Nur otrzymała dotację w wysokości 420 000 złotych na sfinansowanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz remont kotłowni z wymianą źródła ciepła na opalane gazem propan.

Modernizację instalacji centralnego ogrzewania wykonano okresie od 08.08.2022 r. do 08.09.2022 r. W ramach realizacji zadania w budynkach B, D i E zdemontowano istniejącą instalację c.o.oraz zamontowano nową instalację c.o wraz z nowymi 192 grzejnikami płytowymi z termostatami.
Całość prac wykonało Przedsiębiorstwo T&D INSTAL Tomasz Piwko z Ostrówka.
Wartość robót końcowych wyniosła 640 384,28 zł.

W ramach realizacji kolejnego etapu zadania wykonano instalację gazową zbiornikową z instalacją gazową w gruncie, instalację gazową wewnętrzną oraz kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Nurze dla potrzeb centralnego ogrzewania. Prace wykonało Przedsiębiorstwo T&D INSTAL Tomasz Piwko z Ostrówka za kwotę 374 812,48 zł