Logo Gminy Nur

Mazowiecki Instrument Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2022

Na terenie gminy Nur zakończyły się prace dofinansowane ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022”
W ramach uzyskanego dofinansowania – po 10 000 zł dla każdej z miejscowości – oraz środków pochodzących z funduszów sołeckich poszczególnych sołectw wykonano następujące prace:
1) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zaszkowie-Kolonii polegająca na wymianie na istniejących słupach oświetleniowych starych lamp na nowe energooszczędne typu LED.
Koszt całości inwestycji wyniósł 20 000,00 zł.
2) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zakrzewie-Słomach polegająca na wymianie starych lamp oświetleniowych na nowe energooszczędne typu LED oraz zakup i montaż nowych lamp solarnych.
Koszt całości inwestycji wyniósł 20 000,00 zł.
#Mazowszepomaga, #programywsparcia, #solidarnośćmazowiecka