Logo Gminy Nur
Powróć do: Dla Mieszkańca

Urzędy i instytucje w Nurze

W Nurze zlokalizowane są następujące instytucje: Urząd Gminy Nur, Biblioteka Publiczna Gminy Nur, Bank Spółdzielczy w C-cu Oddział w Nurze, Urząd Pocztowy, Posterunek Policji w Nurze.

Urząd Gminy Nur
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
nr tel. 86 277 99 00
fax. 86 277 99 01
e-mail : ugnur@gminanur.pl
NIP: 723-11-90-814
REGON: 000544415

Nr konta : BS Ciechanowiec Oddział Nur 64 8749 0006 2600 0013 2000 0010
Nr konta: BS Ciechanowiec Oddział Nur 16 8749 0006 2600 1544 2000 0150 (wyłącznie do wpłat za odpady komunalne)

W skład Urzędu Gminy wchodzą :

1. Referat finansowy: nr tel. 86 277 99 08, 86 277 99 09
2. Urząd Stanu Cywilnego: nr tel. 86 277 99 12
3. Samodzielne stanowiska pracy do spraw :

1) organizacyjnych: nr tel. 86 277 99 00
2) obsługi Rady i działalności gospodarczej: nr tel. 86 277 99 04
3) inwestycji i dróg: nr tel. 86 277 99 05
4) gospodarki gruntami: nr tel. 86 277 99 05
5) zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej: nr tel. 86 277 99 07

Biblioteka Publiczna Gminy Nur
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
nr tel. 86 277 99 11

strona www
e-mail: biblioteka.publiczna@gminanur.pl
godziny otwarcia: poniedziałek NIECZYNNE, wtorek
10:00 - 18:00, środa 7:30 - 15:30, czwartek 10:00 - 18:00, piątek: 7:30 - 15:30, sobota 7:30 - 15:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur
nr tel. 86 277 41 18, 86 277 99 14, 86 277 99 10
e-mail: gops@gminanur.pl; dobrystartnur@gminanur.pl; 500plus@gminanur.pl; ewa.godlewska@gminanur.pl
NIP: 758-15-83-125
REGON: 450009969

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu Oddział w Nurze
ul. Drohiczyńska 1
07-322 Nur
nr tel. 86 277 40 78, 86 277 41 05

 Urząd Pocztowy w Nurze
ul. Drohiczyńska 2 (budynek świetlicy wiejskiej w Nurze)

nr tel. 86 277 40 24
godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek: 8:00 - 14:00
                                 piątek: 9:00 - 20:00
                                 sobota - niedziela: nieczynne

Posterunek Policji w Nurze
ul. Drohiczyńska 2

07-322 Nur

nr tel. 47 704 43 60

DZIELNICOWI :

Dzielnicowy rejonu nr 14 Gmina Szulborze Wielkie, Gmina Nur po zachodniej stronie drogi K -63
- st. sierż. Arkadiusz Plewnicki

Rejon gminy Nur po zachodniej stronie K-63 obejmuje: Łęg Nurski, Ołtarze Gołacze, Nur Kolonia Zachodnia, Zuzela, Zakrzewo Słomy, Kałęczyn, Godlewo Mierniki, Godlewo Warsze, Godlewo Wielkie
nr tel. 47 70 43 60 lub 506 891 139
e-mail: dzielnicowy.nur1@ra.policja.gov.pl

Dzielnicowy rejonu nr 15 Gmina Boguty Pianki, Gmina Nur po wschodniej stronie drogi nr K-63 - sierż. szt. Artur Antoniak

Rejon gminy Nur po wschodniej stronie K-63 obejmuje: Nur, Strękowo, Godlewo-Milewek, Żebry Laskowiec, Nur Kolonia Wschodnia, Kamianka Nadbużna, Kossaki, Murawskie Nadbużne, Myślibory, Ołowskie, Obryte, Ślepowrony, Zaszków, Kramkowo Lipskie

nr tel.47 704 43 60 lub 506-891-372
e-mail: dzielnicowy.nur1@ra.policja.gov.pl

Posterunek Policji w Nurze nie funkcjonuje całodobowo. W przypadku trudności z nawiązaniem kontaktu należy kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej

Dyżurny nr tel. 47 704 42 00 (nr dostępny przez całą dobę)

Zastępca Dyżurnego nr tel. 47 704 42 10 (nr dostępny przez całą dobę)

fax. 47 704 42 49