Logo Gminy Nur
Powróć do: Tereny inwestycyjne

Godlewo-Mierniki

Oferta inwestycyjna w Godlewie-Miernikach – działka nr 271 o powierzchni 0,5472 ha, przeznaczenie w planie miejscowym MN/U.33 - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wbudowanymi, lub zabudowy usługowej nieuciążliwej, lub zabudowy usługowej nieuciążliwej z dopuszczeniem lokali mieszkalnych.
Komunikacja: dostęp bezpośredni do drogi krajowej nr 63.

Właściciel: Gmina Nur – księga wieczysta OS1M/00047846/2.