Logo Gminy Nur
Powróć do: Samorząd

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie

Dofinansowanie z WFOŚGiW w Warszawie

W 2012 roku Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 69.004,66 zł, na demontaż, zebranie, transport, utylizację azbestu.
W ramach usługi demontażu, transportu i utylizacji  usunięto 350 m2 azbestu o wadze 5,950 Mg.
W ramach usługi pakownia, transportu i utylizacji zebrano 129,360 Mg azbestu.
Zadaniem objęto 52 gospodarstwa z terenu Gminy Nur.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

W  dniu 21 października 2013 r. Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 160.000 zł, na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (napędem 4x4) marki Mercedes-Benz Atego dla Jednostki Ochotniczej Strazy Pożarnej w Nurze.
Pojazd ten, o łącznej wartości: 645.840 zł zakupiono dzięki dotacjom: z ZOW ZOSP RP Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000 zł; Komendanta Głównego PSP w kwocie 100.000 zł; Mazowieckiego Komendanta PSP w kwocie 100.000 zł. Pozostałą część w kwocie 135.840 zł stanowiły środki z budżetu Gminy Nur.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2013 roku Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 30.630,53 zł, na demontaż, zebranie, transport, utylizację azbestu.
W ramach usługi demontażu, transportu i utylizacji  usunięto  15,760 Mg azbestu.
W ramach usługi pakownia, transportu i utylizacji zebrano 60,240 Mg azbestu.
Zadaniem objęto 27 gospodarstw z terenu Gminy Nur.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

 W 2014 roku Gmina Nur zrealizowała 2 zadania dotyczące usuwania azbestu :

Zadanie I pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nur dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13.498,00 zł.

 

  Zadanie II pn. Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nur dofinansowano przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 36.481,00 zł.

 Łączenie w ramach usługi demontażu, transportu i utylizacji usunięto 37,400 Mg azbestu.
W ramach usługi pakownia, transportu i utylizacji zebrano 91,613 Mg azbestu.
Zadaniem objęto 43 gospodarstwa z terenu Gminy Nur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W  2015 r. Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 11.808,00 zł, na wykonanie zadania pn „Plan Gospodarki  Niskoemisyjnej dla Gminy Nur na lata 2015-2020”.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W 2015 roku Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie  7.996,00 zł, na demontaż, zebranie, transport, utylizację azbestu.
W ramach usługi demontażu, transportu i utylizacji  usunięto  5,270 Mg azbestu.
W ramach usługi pakownia, transportu i utylizacji zebrano 22,899 Mg azbestu.
Zadaniem objęto 13 gospodarstw z terenu Gminy Nur.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2016 roku Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska w Warszawie w formie dotacji w wysokości 91.310,90 zł na utworzenie bazy edukacyjnej w miejscowości Nur.

W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia utworzono bazę edukacyjną (strefa ryb) obok zejścia na skarpę rzeki Bug oraz bazę edukacyjną (strefa ptaków i zwierząt) i ogród dydaktyczny przy Zespole Szkół w Nurze.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2016 roku Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 23.345,33 zł, na demontaż, zebranie, transport, utylizację azbestu.
W ramach usługi demontażu, transportu i utylizacji usunięto 13,890 Mg azbestu.
W ramach usługi pakowania, transportu i utylizacji zebrano 71,900 Mg azbestu.
Zadaniem objęto 38 gospodarstw z terenu Gminy Nur.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochotnicza Straż Pożarna w Nurze w roku 2016 pozyskała nowy zestaw do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas.
Koszt całkowity tej inwestycji wyniósł 59.655,00 zł.
Inwestycja została sfinansowana  dzięki:

  • dotacji w wysokości 25.000,00 zł udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
  • dotacji celowej w wysokości 14.000,00 zł udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  • środkom własnym Gminy Nur w wysokości 20.655,00 zł.

Przekazania w/w sprzętu dla OSP Nur dokonano w dniu 12.10.2016r.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2017 roku Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 37.741,60 zł, na demontaż, zebranie, transport, utylizację azbestu.
W ramach usługi demontażu, transportu i utylizacji usunięto  31,040 Mg azbestu.
W ramach usługi pakowania, transportu i utylizacji zebrano 97,143 Mg azbestu.
Zadaniem objęto 41 gospodarstw z terenu Gminy Nur.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2018  roku Gmina  Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 19.748,30 zł, na demontaż, zebranie, transport, utylizacja azbestu.
W ramach demontażu, transportu i utylizacji usunięto 11,42 Mg azbestu.
W ramach usługi pakowania, transportu i utylizacji zebrano 80,748 Mg azbestu.
Zadaniem objęto 32 gospodarstwa z terenu Gminy Nur.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2019 roku Gmina Nur uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dwóch zadań dotyczących usuwania azbestu:

Zadanie I pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nur”

 

 Zadanie dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”. 
Umowa Dotacji na dofinansowanie zadania w wysokości do 13 627 zł (70% kosztów kwalifikowanych) podpisana została 16.08.2019 roku. W ramach tej umowy zaplanowano unieszkodliwienie 62,373 Mg azbestu z 23 gospodarstw na łączną kwotę 19467,86 zł.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadanie II pn. „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nur w 2019 roku”

 

Zadanie dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. 
Umowa na dofinansowanie zadania w wysokości do 28 169,77 zł (100% kosztów kwalifikowanych) podpisana została 30.09.2019 roku. W ramach tej umowy zaplanowano unieszkodliwienie 90,253 Mg azbestu z 36 gospodarstw.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W 2019 roku Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w wysokości 27.000 zł na zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych oraz ubrań specjalnych na potrzeby OSP Nur.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2020 roku Gmina  Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 20.154,30 zł na demontaż, zebranie, transport i utylizację azbestu. Zadaniem objęto 26 nieruchomości z terenu gminy Nur i zostało usunięte łącznie 66,195 Mg azbestu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2021 roku Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 29.997,67 zł na zbieranie, transport i utylizacje azbestu. Zadaniem objęto 38 nieeruchomości z terenu gminy Nur i usunięto łącznie 79,815 Ma azbestu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2022 roku Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 19.548,00 zł, na zbieranie, transport  i utylizację azbestu. Zadaniem objęto 32 nieruchomości z terenu gminy Nur i usunięto lącznie 50,000 Mg azbestu.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

wfosigw_A3_tabliczki_nur-2Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 30 000,00 zł na zorganizowanie zadania pn.: "Piknik Rodzinny w Nurze" w ramach programu 2023-EE-2 o nazwie "Ekologiczny piknik rodzinny". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gmina Nur otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 299 700,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nur wraz z wymianą źródła ciepła w Ośrodku Zdrowia w Nurze”  w ramach programu 2023-OA-2 "Modernizacja oświetlenia oraz wymiana źródła ciepła".

 

14_WZOR-INFORMACJI-NA-TABLICE-OGLOSZEN_EE-1