Logo Gminy Nur
Powróć do: Kontakt

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Nur
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur

Wójt Gminy Nur
Rafał Kruszewski
tel. 696 090 671 
e-mail: wojt@gminanur.pl

***

Sekretarz Gminy
Edyta Mańko
tel. 86 277 99 03
e-mail: ugnur@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 18

***

Sekretariat
Krystyna Kamińska
tel. 86 277 99 00
fax: 86 277 99 01
e-mail: k.kaminska@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 17

***

Skarbnik Gminy
Anna Maria Sarnowska
tel.  86 277 99 09
e-mail: skarbnik@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 8

*** 

Urząd Stanu Cywilnego
Marek Popko
tel. 86 277 99 12
e-mail:usc.nur@gminanur.pl
parter, pok. nr 5

***

Gospodarka Gruntami
Monika Franczuk
tel. 86 277 99 05
e-mail: gospodarkagruntami@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 9

***
Inwestycje, drogi
Beata Leszczyńska
tel. 86 277 99 07
e-mail: inwestycje@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 10

***

Ochrona Środowiska, Rolnictwo
Ilona Wierzbicka
tel. 86 277 99 05
e-mail: ochronasrodowiska@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 9

***

Opłaty za wodę, przyłączenie do sieci wodociągowej
Urszula Tchórznicka
tel. 86 277 99 05
e-mail: woda@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 9

***

Zarządzanie kryzysowe, obsługa rady, promocja
Karolina Wojtkowska
tel. 86 277 99 04
e-mail: kryzysowe@gminanur.pl
e-mail: rdg@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 14

***

Podatki, opłaty lokalne
Hanna Sierota
tel. 86 277 99 08
e-mail: podatki@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 15

***

Gospodarka odpadami komunalnymi
Diana Kropiewnicka
tel. 86 277 99 08
e-mail: kszob@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 14

***

Płace
tel. 86 277 99 14
e-mail: place@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 7