Logo Gminy Nur
Powróć do: Kontakt

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Nur
ul. Drohiczyńska 2
07-322 Nur

sekretariat: 86 277 99 00
fax: 86 277 99 01
e-mail: ugnur@gminanur.pl

***

Wójt Gminy Nur :
Rafał Kruszewski  (086) 277 99 02, +48 696 090 671
e-mail: wojt@gminanur.pl

***

Skarbnik Gminy :
Anna Maria Sarnowska  (086) 277 99 09
e-mail: skarbnik@gminanur.pl

***

Sekretarz Gminy :
Edyta Mańko  (086) 277 99 03
e-mail: ugnur@gminanur.pl

***

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 862779912
e-mail:usc.nur@gminanur.pl
parter, pok. nr 5

***

Gospodarka Gruntami
tel. 862779905
e-mail: gospodarkagruntami@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 9

***
Inwestycje, drogi

tel. 862779905
e-mail: inwestycje@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 9

***

Ochrona Środowiska, Rolnictwo
tel. 862779905
e-mail: ochronasrodowiska@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 9

***

Opłaty za wodę, przyłączenie do sieci wodociągowej
tel. 862779905
e-mail: woda@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 9

***

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, promocja
tel. 862779907
e-mail: kryzysowe@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 10

***

Podatki, opłaty lokalne
tel. 862779908
e-mail: podatki@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 11

***

Gospodarka odpadami komunalnymi
tel. 862779908
e-mail: kszob@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 11

***

Działaność gospodarcza, Biuro Rady Gminy
tel. 862779904
e-mail: rdg@gminanur.pl
I piętro, pok. nr 14

***