Logo Gminy Nur

Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Ocena 0/5

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2023/2024

Szanowni Państwo!

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurze rozpoczyna kwalifikację osób do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023. Kwalifikowanie do Programu i wydawanie skierowań rozpocznie się od miesiąca kwietnia 2024 .

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 2 056,40 zł  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1 590 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027- Podprogram 2023 pomoc żywnościowa będzie udzielana w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r. Dystrybucja żywności planowana jest od 15 maja 2024 r. 

Organizacje partnerskie, do których kierowane będą osoby uprawnione do odbioru żywności to:

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Nurze;

O dokładnych terminach dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco po wcześniejszym ustaleniu terminów dostaw z Organizacjami Partnerskimi.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027  oraz osobiście u pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nurze lub telefonicznie pod numerem telefonu 86 277 41 18.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności